fbpx

Schoolreglement 2021-2022

Het schoolreglement van GO BS Wonderwijs Brasschaat kan je online raadplegen op online raadplegen (nieuwe venster) of downloaden (PDF).


 

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in  vertegenwoordigd, net als jouw kind in het secundair onderwijs.

Als ouder of als meerderjarige leerling onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, moet zij het opnieuw ter ondertekening voorleggen.

Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven.

Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in een school.

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/het-schoolreglement

Afdrukken E-mail