fbpx

Schoolreglement 2023-2024

Het schoolreglement van GO BS Wonderwijs Brasschaat kan je online raadplegen op online raadplegen (nieuwe venster)


 

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in  vertegenwoordigd, net als jouw kind in het secundair onderwijs.

Als ouder of als meerderjarige leerling onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, moet zij het opnieuw ter ondertekening voorleggen.

Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven.

Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in een school.

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/het-schoolreglement

Afdrukken E-mail

De instapdatum van je kleuter

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Wil je weten wanneer je kleuter bij ons kan instappen? Bereken de instapdatum van je kleuter hier

Afdrukken E-mail