Visie Wonderwijs

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities.  In Wonderwijs krijgt iedereen gelijke onderwijskansen en streven we een maximale leerwinst na bij élke leerling.

In onze veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich verstandelijk en creatief ontplooien.

Om die kwaliteit te bereiken, heb je een visie nodig die gericht is op de toekomst en flexibel genoeg is om in te spelen op wat er in de samenleving verandert. Wij vormen immers de burgers van morgen.

Onze visie is gebaseerd op 3 belangrijke waarden:

Om deze belangrijke waarden optimaal te kunnen activeren, werken we vanaf 1 september 2015 met projectonderwijs. 

Naast de klasprojecten worden ook op regelmatige basis op schoolniveau projecten uitgewerkt voor en door de kinderen gedurende een bepaalde periode (meestal 1 week of 2 weken per project).

Tijdens het projectwerk werken de leerlingen niet enkel samen met kinderen van hun eigen klas, maar ook klasdoorbrekend, met kinderen die jonger of ouder zijn dan zijzelf.

Zo leren zij samenwerken, ook met andere leerkrachten, is de betrokkenheid hoger en het leerplezier groter.

Door te kiezen voor actief en ontdekkend leren, gaan leerlingen op zoek naar slimme oplossingen, scherpen ze vaardigheden aan en verwerven de kinderen nieuwe inzichten. Door middel van projectwerking haalt elke leerling maximale leerwinst in de meest brede zin en worden ze voorbereid op, voor de kleuters, de 'grote school' en later het secundair onderwijs.

In Wonderwijs …


Afdrukken