School- en studietoelage

Je krijgt sneller je toelage met een online aanvraag

Ga naar de online aanvraagmodule

Meer info? Klik dan op deze link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs

 

 

Afdrukken E-mail