Pandemische niveaus of fasen

 

In de pandemiescenario's worden er 4 pandemische niveaus of fasen onderscheiden:

Huidige toestand       
  Nul risico Groen Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.
X Laag risico Geel Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan, met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.
  Matig risico Oranje Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een
context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.
  Hoog risico Rood Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) op 1 september 2020 te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar niveau oranje of rood.
Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

Vragen? Neem dan een kijkje op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 

Afdrukken E-mail